Ekokylähanke

Kylähankkeessa mukana olevien perheiden perustama kiinteistöyhtiö Kurjen tila Oy omistaa tilan maa-alueet ja yhteiskäytössä olevat rakennukset. Tavoitteena on synnyttää uudenlainen yhteisöllinen juridinen toimintamalli, joka tukee ihmisten välistä yhteistoimintaa ja mahdollistaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän elämäntavan toteuttamisen nyt ja tulevaisuudessa.

Uudisrakennukset on sijoitettu määräaloille, jotka yhtiö vuokraa maanvuokrasopimuksella osakkaille. Rakentamaan pääsee ostamalla yhtiön osakkeita. Tilalle asumaan tulevat osakkaat sitoutuvat yhteiseen osakassopimukseen, jossa määritellään kylän arkeen liittyvät raamit. Uudisrakentaminen sijoittuu tilakeskuksen eteläpuolella olevalle noin hehtaarin suuruiselle peltolohkolle. Paikka on lämmin ja ympärillä avautuvat kauniit peltomaisemat. Jokaiselle talolle tulee oma yksityinen piha-alue. Lisäksi on tarkoitus luoda tunnelmaltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia yhteisiä piha-alueita yhdessäoloa, lasten leikkiä, hyötykasvimaita ja rauhoittumista varten.

Rakentamiseen haettiin suunnittelutarveratkaisua (hakemus hyväksytty 3.5.2011) ja ensimmäiset talot alkoivat nousta kesällä 2012. Rakentamispaikkoja on yhteensä kahdeksalle talolle ja lisäksi päärakennuksesta ja vanhasta Kurkelan talosta tulee molemmista koti yhdelle perheelle. Valmiissa kylässä asuu siis näillä näkymin 10 ruokakuntaa.

Vuoden 2016 alussa vapaana on vielä kolme rakennuspaikkaa.