viljelijät

Viljelijöinä ovat Ari ja Ira Hellstén.  He asuvat tilan vanhassa päärakennuksessa. Ari vastaa peltoviljelystä konetöineen sekä karjanhoidosta. Ira on puutarhuri ja lampuri, joka on innostunut villan kasvivärjäämisestä.

Tilalla työskentelyn ohella Ari pyörittää maatalouspalveluja tuottavaa yritystään AH-Toimi Oy:tä.  Ira toimii Biodynaamisen yhdistyksen  ja Pirkanmaan Lammaskerhon puheenjohtajana.

Kurjen maatilalla on viljelyssä noin 33 hehtaaria biodynaamisesti hoidettuja peltoja ja luonnonlaitumia.  Kotieläimiksi on tietoisesti valikoitu alkuperäisrotuja, jotka  soveltuvat hyvin määrän sijaan laadullisuutta korostavaan biodynaamiseen tuotantoon. 

A - Sanni Laitila.jpg
 Kesätorin herkkuja vuodelta 2016

Kesätorin herkkuja vuodelta 2016

UUSI PUUTARHURIMME ON VALITTU!

Kurjen toisena puutarhurina aloittaa toukokuussa Sanni Laitila. Sannilla on luomupuutarhurin ja puutarhaterapeutin koulutus ja kokemusta sekä taimi- että avomaatuotannosta ja hoivatyön yhdistämisestä puutarhatyöhön.

Tulevan kasvukauden 2018 keskitymme jo vakiintuneeseen puutarhatuotantoomme ja pyrimme palvelemaan entistä paremmin kesätorimme lisäksi mm.  REKO-renkaiden asiakkaita. Nyt kun joukossa on yksi ammattilainen  lisää, voimme ajatella myös tuotannon laajentamista kattamaan kasvavaa kysyntää.

Tervetuloa mukaan Sanni!


biodynaaminen viljely

Biodynaaminen viljely on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Se on lähtöisin monivaikutteisesta kulttuurin kehityshankkeesta, jonka alullepanijana oli Rudolf Steiner.

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla. Kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä eikä geenimanipuloituja kylvösiemeniä ja rehuja. Biodynamiikassa korostetaan lisäksi, että jokainen meistä voi löytää itsestään sekä tutkijan että taiteilijan. Luonnon aistiminen ja omat havainnot antavat tietoa yhtä lailla kuin maanviljelyksen ekologian tai uusimpien viljelytekniikoiden ymmärtäminen. Henkilökohtainen yhteys tilan ja sitä ympäröivän luonnon tapahtumiin korostuu.

Vankan biologisen ja ekologisen perustan lisäksi tälle viljelymenetelmälle on tyypillistä dynaaminen ajattelutapa. Laajennettu luonnontieteellinen näkemys auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Biodynaamisen viljelyn ekologia ulottuu ”siniseltä planeetaltamme” aina auringon ja tähtitaivaan kosmisiin ulottuvuuksiin. Työskentely maataloudessa asettuu osaksi luonnon suuria rytmejä.

 

omavarainen tilakokonaisuus

Biodynaamisessa viljelyssä korostetaan omavaraisen ja omaleimaisen tilakokonaisuuden merkitystä elintarvikkeiden tuotannon perusyksikkönä. Tilakokonaisuus muodostaa oman ekosysteeminsä, joka lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat tilan maan, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto. Eläinten riittävä liikkumavapaus on yhtä tärkeä kokonaisuuden osa kuin vaikkapa tilalla järjestettävät vuodenaikajuhlat, jotka kohottavat irti arjesta ja antavat voimaa tarttua jokapäiväisiin askareisiin.

Lisää aiheesta: Maatalouskurssi, Rudolf Steiner

 

IMG_0831.JPG