viljelijät

Viljelijöinä ovat Ari ja Ira Hellstén.  He asuvat tilan vanhassa päärakennuksessa. Ari vastaa peltoviljelystä konetöineen sekä karjanhoidosta. Ira on puutarhuri ja lampuri, joka on innostunut villan kasvivärjäämisestä.

Tilalla työskentelyn ohella Ari pyörittää maatalouspalveluja tuottavaa yritystään AH-Toimi Oy:tä.  Ira toimii Biodynaamisen yhdistyksen  ja Pirkanmaan Lammaskerhon puheenjohtajana.

Kurjen maatilalla on viljelyssä noin 33 hehtaaria biodynaamisesti hoidettuja peltoja ja luonnonlaitumia.  Kotieläimiksi on tietoisesti valikoitu alkuperäisrotuja, jotka  soveltuvat hyvin määrän sijaan laadullisuutta korostavaan biodynaamiseen tuotantoon. 

Kauppakunnostus vauhdissa... kesä 2017     -      Isabella, Luca, Mäelle, Jaume ja Ari.

Kauppakunnostus vauhdissa... kesä 2017     -      Isabella, Luca, Mäelle, Jaume ja Ari.

Iisa kyyttö kurkkii aidan takaa.

Iisa kyyttö kurkkii aidan takaa.

Kesätorin herkkuja vuodelta 2016

Kesätorin herkkuja vuodelta 2016

PUUTARHURIKSI KURJEN TILALLE

Kurjen biodynaamiselle tilalle etsitään puutarhuria kasvukaudelle 2018 toukokuusta syys-lokakuulle kestävään työsuhteeseen.

Edellytämme alan koulutusta ja kiinnostusta luomu- ja biodynaamiseen tuotantoon. Työ tehdään tiimityönä tilan vastaavan viljelijän ja toisen puutarhurin kanssa. Lisäksi työssä on mukana alan opiskelijoita ja aika-ajoin kansainvälisiä vapaaehtoistyöntekijöitä. Tämä edellyttää hyviä ryhmätyötaitoja ja englanninkielen käyttämistä työkielenä

Viljelemme monipuolisesti avomaavihanneksia ja työhön valittava henkilö vastaa vihannesviljelystä istutus- ja kylvövaiheesta sadonkorjuuseen. Kitkeminen tapahtuu pääosin käsin. Torikaudella tehdään myös kauppakunnostusta ja satonkauden alettua puutarhuri pitää yhteyttä ekokylän keittiön suuntaan kertoen, mitä kulloinkin on saatavilla.

Mikäli hakijaa kiinnostaa liittyä osaksi ekologisen yhteisökylän toimijoita, tarjolla on mahdollisuus selvittää myös talviaikaisia työmahdollisuuksia hakijan kiinnostuksen mukaan. Ekokylässä on myynnissä vuonna 2015 valmistunut ekotalo ja vuokra-asunnon etsimisessä voidaan tarjota apua.

Palkkaus Puutarha-alan TES:in mukaan. Pyydämme lähettämään hakemukset liitteineen osoitteeseen ira.hellsten(at)kurjentila.fi. Lisätietoja +358 41 5289 672 Ira Hellsten ja kurjentila.fi.


biodynaaminen viljely

Biodynaaminen viljely on vanhin luonnonmukaisen viljelyn suuntauksista. Se on lähtöisin monivaikutteisesta kulttuurin kehityshankkeesta, jonka alullepanijana oli Rudolf Steiner.

Biodynaaminen viljely perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön. Maan hedelmällisyyttä vaalitaan kompostoinnin, viherlannoituksen, vuoroviljelyn ja biodynaamisten ruiskutteiden (preparaattien) avulla. Kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita ei käytetä eikä geenimanipuloituja kylvösiemeniä ja rehuja. Biodynamiikassa korostetaan lisäksi, että jokainen meistä voi löytää itsestään sekä tutkijan että taiteilijan. Luonnon aistiminen ja omat havainnot antavat tietoa yhtä lailla kuin maanviljelyksen ekologian tai uusimpien viljelytekniikoiden ymmärtäminen. Henkilökohtainen yhteys tilan ja sitä ympäröivän luonnon tapahtumiin korostuu.

Vankan biologisen ja ekologisen perustan lisäksi tälle viljelymenetelmälle on tyypillistä dynaaminen ajattelutapa. Laajennettu luonnontieteellinen näkemys auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita. Biodynaamisen viljelyn ekologia ulottuu ”siniseltä planeetaltamme” aina auringon ja tähtitaivaan kosmisiin ulottuvuuksiin. Työskentely maataloudessa asettuu osaksi luonnon suuria rytmejä.

 

omavarainen tilakokonaisuus

Biodynaamisessa viljelyssä korostetaan omavaraisen ja omaleimaisen tilakokonaisuuden merkitystä elintarvikkeiden tuotannon perusyksikkönä. Tilakokonaisuus muodostaa oman ekosysteeminsä, joka lisää maaseutuluonnon monimuotoisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat tilan maan, viljelykasvien ja kotieläinten lisäksi myös ihmiset ja koko tilaa ympäröivä luonto. Eläinten riittävä liikkumavapaus on yhtä tärkeä kokonaisuuden osa kuin vaikkapa tilalla järjestettävät vuodenaikajuhlat, jotka kohottavat irti arjesta ja antavat voimaa tarttua jokapäiväisiin askareisiin.

Lisää aiheesta: Maatalouskurssi, Rudolf Steiner

 

IMG_0831.JPG