Vapaaehtoistyö

Kurjen tila on mukana EU-rahoitteisessa Erasmus+ nuorisovaihto-ohjelmassa (EVS). Keväällä 2018 alkaa kuudes hanke, nimeltään Empowerment through community, culture and cultivation 3.

Mikä ihmeen EVS?

European Voluntary Service EVS eli Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu on ohjelma, jossa työskennellään vapaaehtoistyöprojektissa EU:n alueella tai sen ulkopuolella 2–12 kuukautta.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu kuuluu Euroopan unionin Youth in Action -ohjelmaan ja sen tavoitteena on kehittää solidaarisuutta ja suvaitsevaisuutta nuorten kesken, sekä edistää aktiivista kansalaisuutta.

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun tarkoituksena on antaa 18-30 vuotiaille nuorille mahdollisuus kehittää itseään, oppia uusia taitoja sekä kartuttaa kokemuksia kansainvälisyydestä, tutustua toisen eurooppalaisen maan kulttuuriin ja siellä asuviin ihmisiin.

EVS-ohjelma tukee yleishyödyllisten organisaatioiden vapaaehtoisprojekteja, ja ohjelman tuella voidaan järjestää uudenlaista toimintaa ja saada tehdyksi sellaista työtä, joka muuten jäisi tekemättä. Lähettävänä ja vastaanottavana järjestönä voivat yleishyödyllisten yhdistysten lisäksi toimia niin kunnalliset nuorisotoimet, seurakunnat kuin muutkin yhteisöt.

Kurjen tilan tavoitteena on edistää myös suomalaisten nuorten kansainvälisyyttä. Voimme toimia lähettävänä tahona vapaaehtoistyöstä ulkomailla kiinnostuneelle nuorelle.

Mitä he tekevät Kurjella?

EVS - projektimme on otsikoitu EMPOWERMENT THROUGH COMMUNITY, CULTURE AND CULTIVATION.

Community tarkoittaa yhteisöä ja on itsestään selvä osa projektia, jossa rakennamme tietoisesti yhteisöllisyyttä. Culture pitää sisällään kaiken taiteellisen työskentelyn ja kulttuuritapahtumat. Cultivation tarkoittaa viljelyä ja toiselta merkitykseltään itsensä kehittämistä. Nuoret elävät kanssamme toukokuun alusta lokakuun loppuun osallistuen kaikkeen kylämme elämään.

Tutustu aiempien vuosien EVS-vapaaehtoisten toimintaan blogissa.

KVT - kansainvälinen vapaaehtoistyö ry

Järjestimme ensimmäisen 10 päivän mittaisen KVT leirimme kesällä 2014. Osallistujia oli ympäri maailmaa Aasiasta Etelä- Amerikkaan. Työnä oli vanhan puuliiterin lautavuorauksen uusiminen ja maalaaminen, jotta liiteri sai uuden elämän pihattona.