Ekokylä

Kylähankkeessa mukana olevien perheiden perustama Kurjen tila Oy omistaa tilan maa-alueet ja  rakennukset poislukien perheiden omat asuintalot.  Mankelitupa toimii yhteistalona, jossa voi kesäaikaan toimia kahvila.

Uudisrakennukset sijaitsevat määräaloilla, jotka yhtiö on vuokrannut maanvuokrasopimuksella osakkaille. Tilalle asumaan tulevat osakkaat sitoutuvat yhteiseen osakassopimukseen, jossa määritellään kylän arkeen liittyvät raamit. Uudisrakentaminen sijoittuu tilakeskuksen eteläpuolella olevalle noin hehtaarin suuruiselle peltolohkolle. Paikka on lämmin ja ympärillä avautuvat kauniit peltomaisemat. Jokaiselle talolla on oma yksityinen piha-alue. Lisäksi on tarkoitus luoda tunnelmaltaan ja käyttötarkoitukseltaan erilaisia yhteisiä piha-alueita yhdessäoloa, lasten leikkiä, hyötykasvimaita ja rauhoittumista varten.

Rakentamiseen on haettu suunnittelutarveratkaisua (hakemus hyväksytty 3.5.2011). Ensimmäiset talot alkoivat nousta kesällä 2012. Rakentamispaikkoja on yhteensä kahdeksalle talolle ja lisäksi päärakennuksesta ja vanhasta Kurkelan talosta tulee molemmista koti yhdelle perheelle. Lisäksi kahdessa uudistalossa on tilat kahdelle perheelle. Valmiissa kylässä asuu siis näillä näkymin 12 ruokakuntaa.
Vuoden 2021 alussa viimeinenkin rakennuspaikka on otettu käyttöön.

Katso asemapiirustusta – See the site plan.

Kyläläiseksi – oletko yksi meistä?

Kylässämme on tilaa uusille asukkaille, sillä kylässä on myynnissä taloja.

Jos koet, että voisit olla yksi meistä, ota rohkeasti yhteyttä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla esittelemme kylää fyysisenä paikkana tutustumalla maisemaan ja rakennuksiin. Seuraava askel on tutustuminen ihmisiin, jolloin kutsumme sinut mukaan yhteisiin tapaamisiimme, joita ovat esim. kerran kuussa järjestettävät ”kyläpäivät”. Perjantaina kokoustamme kyläkokouksessa ja lauantaina teemme jotain yhdessä; talkoilemme tai vietämme yhteistä ulkoilupäivää. Samalla saat tutustuttavaksesi viralliset asiakirjamme, jota ovat Kurjen tila Oy:n yhtiöjärjestys, Osakassopimus ja Rakentamistapaohje. Niissä määritellään asiat, joihin olemme yhdessä sitoutuneet.

Tämän prosessin kesto on yksilöllinen ja pitää sisällään myös pohdinnan siitä, minkälaisen talon haluaisit rakentaa ja minkälainen roolisi olisi osana yhteisöä? Onko sinulla työpaikka, jossa käyt myös kylässä asuessasi vai liittyisitkö osaksi kylässä työskentelevien ihmisten joukkoa ja toisit siten oman panoksesi siihen millaista toimintaa Kurjella on?

Kun päätät tulla mukaan, ostat osakkuuden Kurjen tila Oy:stä ja maksat yhtiön rakennus-, vapaan oman pääoman- ja lainanhoitorahastoihin saman summan, jonka kaikki muutkin ovat maksaneet. Se on noin 65 000 euroa. Sen jälkeen solmit 50 vuoden vuokrasopimuksen valitsemastasi rakennuspaikasta, voit hakea rakennuslupaa omalle ekotalollesi ja aloittaa rakennusprojektin. Ostaessasi valmiin talon, nämä kustannukset kuuluvat hintaan.

Kuukausien kuluessa tutustut toki myös suureen joukkoon uusia ihmisiä ja liityt osaksi yhteisöä, joka muodostuu erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä, jotka ovat päättäneet opetella elämään yhdessä.

Yhteistalo on kylän sydän

Vanha mankelitupa sai uuden käyttötarkoituksen, kun se vuonna 2013 remontoitiin koko kylän yhteiseksi tilaksi. Kesäkauden yhteislounaat järjesteään tuvassa. Siellä myös kokoonnutaan, kun on aika kokoustaa tai juhlia yhdessä.

Kylän saunat

Kylässämme on useita saunoja. Perinteiseen suomalaiseen tapaan aloitimme kylän rakentamisen vanhan saunan kunnostamisella. Se on tilava ja palvelee koko kylää. Kiukaana on itse muurattu iso kertalämmitteinen kiuas ja vesi lämpiää padassa. Peseytyminen tapahtuu vatipesulla.

Kuivakäymälät

Kylämme kaikissa taloissa on kuivakäymälät. Jokainen on valinnut itselleen parhaan tuntuisen ratkaisun ja olemme hedelmällisessä tilanteessa, jossa voimme vertailla eri ratkaisuja. Lisäksi löytyy useita ulkohuusseja ja pissapaikkoja. Käymälöiden kuivajäte kompostoidaan ja valmista kompostia käytetään kylän viherrakennuksessa. Virtsa erotellaan ja vanhennetaan vuoden ajan, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää lannoitteena.

Kylässä syntyvää harmaata jätevettä varten on rakennettu maasuodattamo. Tulevaisuudessa jätevetemme ohjataan kunnan viemäriverkkoon, mikäli kunnan suunnitelma viemärin tuomisesta lähellemme toteutuu. Käyttämämme talousvesi tulee omasta kaivosta.

Energiantuotanto

Kylämme lämpiää yhteisen hakevoimalamme tuottamalla lämmöllä. Hakkeen ostamme paikalliselta haketuottajalta. Käyttämämme sähkö on ekosähköä. Tulevaisuudessa toivomme tuottavamme myös sähköä itse auringon ja tuulen avulla. Taloja on suunniteltu ja rakennettu niin, että se on mahdollista, kun saamme kaikki talot valmiiksi ja voimme investoida sähköntuotantoon.

Copyright © Kurjen tila. Intra