Visio

 

Kylämme periaatteena on ekologinen rakentaminen ja yhteisöelämän elvyttäminen. Kylä on koti kaiken ikäisille ja erilaisille ihmisille ja sen keskuksena on biodynaaminen maatila.

Rakentamisessa, energian käytössä, jätehuollossa ja muussa käytännön arjessa toteutetaan ekologisia ratkaisuja. Rakentamisen ekologisuus määritellään kylän yhteisellä rakentamistapaohjeella.

Tilan peltoja ja eläimiä hoidetaan luonnonmukaisesti ja maata parantavasti. Mahdollisuuksien mukaan biodynaamisesti.

Kylän keskukseksi Wanhasta Mankelituvasta on remontoitu yhteistalo, jossa kokoonnutaan, ruokaillaan ja harrastetaan yhdessä.

Vuodenkiertoon liittyvät juhlat värittävät kylän arkea, johon kuuluu olennaisena osana erilaiset talkoot. Kylän väki toivottaa naapurit tervetulleeksi toimintaansa.

Lapsilla on mahdollisuus osallistua arkeen ja vastuu lapsista on aikuisten yhteinen asia.

Kylä huolehtii jäsenistään erilaisissa elämäntilanteissa.

Kylä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Haluamme yhdessä muiden kanssa elävöittää maaseutua ja edistää sen monimuotoisuutta.

 

Copyright © Kurjen tila. Intra